Nazywam się Krzysia Ciepłuch i mam to szczęście, że bardzo lubię swoją pracę. Jestem psychologiem i neurologopedą. Od początku studiów fascynował mnie mózg, jego funkcjonowanie i wpływ na nasze umiejętności. Myśląc o swojej pracy, szukałam obszarów, w których psychologia i logopedia łączą się. Wybrałam dość wąską dziedzinę, w której się specjalizuję. Prowadzę terapię zaburzeń komunikacji, które są spowodowane schorzeniami neurologicznymi.

 

Jaka jest moja misja?

Wierzę w to, że każdy z nas ma swoją małą misję do spełnienia. Moja polega na tym, by pomagać pacjentom w osiąganiu ich celów w zakresie poprawy komunikacji i jakości życia.

 

Warto wybrać mnie jako terapeutę ze względu na:

KWALIFIKACJE

Skończyłam 3 kierunki studiów, na każdym z nich osiągałam bardzo dobre wyniki w nauce, otrzymywałam listy gratulacyjne od rektora i stypendia naukowe. Praca, którą wybrałam wiąże się z ciągłym szkoleniem, dlatego też czytam specjalistyczną literaturę, zapoznaję się z wynikami badań naukowych, szukam nowych metod terapii, biorę udział w przydatnych warsztatach i konferencjach. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę, metody i narzędzia z zakresu logopedii i psychologii. Wyróżniam się tym, że łączę ze sobą te dwie dziedziny w praktyce.

DOŚWIADCZENIE

Studia były dla mnie czasem poświęconym nie tylko na poznawanie teorii, ale także na zbieranie doświadczenia poprzez praktyki w szpitalach i poradniach, wolontariat oraz działalność w studenckich kołach naukowych. Pomimo młodego wieku, zebrałam cenne doświadczenie w pracy z pacjentami w różnych instytucjach. Duże doświadczenie zdobyłam także pracując na oddziale neurologicznym w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, gdzie diagnozowałam kilkadziesiąt osób miesięcznie.


Poniżej znajduje się podsumowanie moich kwalifikacji oraz miejsca, w których odbywałam praktyki i pracowałam. Dokumenty potwierdzające uprawnienia zabieram zawsze do wglądu na pierwsze spotkanie z pacjentem i jego rodziną.

 

 • Neurologopedia (studia podyplomowe)
 • Logopedia z audiologią (studia licencjackie)
 • Psychologia, specjalizacja: Psychologia zdrowia i kliniczna (jednolite studia magisterskie)

 • Konferencja „Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób dorosłych w teorii i praktyce”
 • Warsztaty „Programowanie języka u osób dorosłych z afazją”
 • Warsztaty „Diagnoza i terapia afazji osób dorosłych”

 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
 • Poradnia Psychologiczno-Pedadagogiczna nr 2 w Łodzi
 • Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi
 • Centrum Terapii i Twórczego Rozwoju „DELFIN”
 • NZOZ Integracyjny Ośrodek Leczeń i Rehabilitacji w Łodzi
 • Poradnia Logopedyczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
 • Poradnia Neurologopedyczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów
Stanowisko: Młodszy asystent (psycholog, logopeda)


Oprócz swojej pracy lubię także:

 • podróże,
 • spacery,
 • jazdę rowerem,
 • yogę,

 • poranki z książką, 
 • filmowe wieczory, 
 • czekoladę,
 • dobrze zrobione cappuccino 


Przeczytaj kim są moi pacjenci: Komu pomagam?