Nazywam się Krzysia Barańska. Jestem logopedą, neurologopedą, psychologiem oraz założycielką gabinetu Terapia na miarę.
Mam to szczęście, że lubię swoją pracę!
Pomagam małym pacjentom opanować bazowe umiejętności komunikacyjne, wypowiedzieć pierwsze dźwięki i słowa, przeczytać sylaby, wyrazy i ruszyć do przodu z mówieniem.
Bez względu na wiek, wspieram w okiełznaniu niesfornego języka, opanowaniu prawidłowego sposobu oddychania, połykania oraz artykułowaniu wyczekiwanych głosek.
Z osobami po udarach pracuję nad powrotem do mówienia, czytania i pisania lub nad znalezieniem alternatywnych sposobów komunikacji.
Uwielbiam, gdy z moją pomocą ludzie osiągają efekty!

Warto wybrać mnie jako terapeutę ze względu na:

KWALIFIKACJE

Skończyłam 3 kierunki studiów, na każdym z nich osiągałam bardzo dobre wyniki w nauce i otrzymywałam stypendia naukowe. Praca, którą wybrałam wiąże się z ciągłym szkoleniem, dlatego też czytam specjalistyczną literaturę, zapoznaję się z wynikami badań naukowych, szukam nowych metod terapii, biorę udział w przydatnych szkoleniach i konferencjach. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę, metody i narzędzia z zakresu logopedii i psychologii.

DOŚWIADCZENIE

Studia były dla mnie czasem poświęconym nie tylko na poznawanie teorii, ale także na zbieranie doświadczenia poprzez praktyki w szpitalach i poradniach, wolontariat oraz działalność w studenckich kołach naukowych. W zawodzie pracuję od 2015 roku. Duże doświadczenie zdobyłam pracując z osobami dorosłymi na oddziale neurologicznym oraz w Fundacji "Promyk Słońca", gdzie prowadziłam terapię neurologopedyczną dla dzieci. 


Poniżej znajduje się podsumowanie moich kwalifikacji oraz miejsca, w których zdobywałam doświadczenie.

 • Neurologopedia (studia podyplomowe);
 • Logopedia z audiologią (studia licencjackie);
 • Psychologia, specjalizacja: Psychologia zdrowia i kliniczna (jednolite studia magisterskie).

 • Fundacja Promyk Słońca: Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne oraz Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Promyk Słońca we Wrocławiu;
 • 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów.

 • "Miogopedia - terapia miofunkcjonalna praktycznie". Szkolenie z Aleksandrą Rosińską;
 • Szkolenie "Trener Oddechu", prowadzące: Natalia Dula, Katarzyna Miałkowska, Maciej Szyszka, Sebastian Doba;
 • Szkolenie "Trener Oddechu Dzieci", prowadzące: Natalia Dula, Katarzyna Miałkowska;
 • Szkolenie "Trener Emisji Głosu", prowadzące: Natalia Dula, Katarzyna Miałkowska;
 • Szkolenie "Jogopedia" prowadzone przez Małgorzatę Stelmach-Lewandowską;
 • Szkolenie "Skojarzenia do mówienia" zorganizowane przez Ewę Grzelak - apraksja.pl
 • Szkolenie "Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii" zorganizowany przez FIZJOspot dr Martyna Brychcy;
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Afazja rozwojowa - droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans" zorganizowana przez Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję i Ośrodek Szkolno-wychowawczy nr 4 w Łodzi;
 • Kurs "MFT 9-99 sTArs – terapia miofunkcjonalna w wieku 9-99 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg A. Kittel";
 • Szkolenie "Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej" prowadzone przez P. Agnieszkę Dziedzic;
 • Szkolenie: „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka” zorganizowane przez Wydawnictwo Komlogo;
 • Szkolenie „Afazja: Diagnoza i terapia. Analiza wybranych zespołów neurologicznych. Warsztaty neurologopedyczne” zorganizowane przez AFALOG Centrum Szkoleń Neurologopedycznych, Diagnozy i Terapii Afazji;
 • Wykład „Koncepcja Castillo Moralesa” oraz warsztat „Związek ciała z kompleksem ustno-twarzowym i systemem widzenia w koncepcji Castillo Moralesa” zorganizowane przez Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska;
 • Konferencja „Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób dorosłych w teorii i praktyce” organizowana przez wydawnictwo WIR;
 • Warsztaty „Programowanie języka u osób dorosłych z afazją” zorganizowana przez wydawnictwo WIR;
 • Warsztaty „Diagnoza i terapia afazji osób dorosłych” zorganizowana przez wydawnictwo WIR;
 • Szkolenie „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” zorganizowane przez ProCentrum,
 • Kurs Polskiego Języka Migowego 2. i 3. stopnia zorganizowany przez Polski Związek Głuchych.

 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedadagogiczna nr 2 w Łodzi;
 • Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi;
 • Centrum Terapii i Twórczego Rozwoju „DELFIN”;
 • NZOZ Integracyjny Ośrodek Leczeń i Rehabilitacji w Łodzi;
 • Poradnia Logopedyczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi;
 • Poradnia Neurologopedyczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.


Oprócz swojej pracy lubię także:

 • taniec,
 • podróże,
 • spacery,
 • jogę,

 • poranki z książką,
 • filmowe wieczory,
 • kuchnię włoską,
 • cappuccino 


Zapoznaj się z ofertą Gabinetu: Oferta