Nazywam się Krzysia Barańska. Jestem logopedą, neurologopedą i psychologiem. Mam to szczęście, że lubię swoją pracę!
Pomagam małym pacjentom opanować bazowe umiejętności komunikacyjne, wypowiedzieć pierwsze dźwięki i słowa, przeczytać sylaby, wyrazy i ruszyć do przodu z mówieniem.
Bez względu na wiek, wspieram w okiełznaniu niesfornego języka, opanowaniu prawidłowego sposobu oddychania, połykania oraz artykułowaniu wyczekiwanych głosek.
Z osobami po udarach pracuję nad powrotem do mówienia, czytania i pisania lub nad znalezieniem alternatywnych sposobów komunikacji.
Uwielbiam, gdy z moją pomocą ludzie osiągają efekty!

Warto wybrać mnie jako terapeutę ze względu na:

KWALIFIKACJE

Skończyłam 3 kierunki studiów, na każdym z nich osiągałam bardzo dobre wyniki w nauce, otrzymywałam listy gratulacyjne od rektora i stypendia naukowe. Praca, którą wybrałam wiąże się z ciągłym szkoleniem, dlatego też czytam specjalistyczną literaturę, zapoznaję się z wynikami badań naukowych, szukam nowych metod terapii, biorę udział w przydatnych szkoleniach i konferencjach. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę, metody i narzędzia z zakresu logopedii i psychologii.

DOŚWIADCZENIE

Studia były dla mnie czasem poświęconym nie tylko na poznawanie teorii, ale także na zbieranie doświadczenia poprzez praktyki w szpitalach i poradniach, wolontariat oraz działalność w studenckich kołach naukowych. Duże doświadczenie zdobyłam pracując z osobami dorosłymi na oddziale neurologicznym oraz w Fundacji "Promyk Słońca", gdzie prowadziłam terapię neurologopedyczną dla dzieci. 


Poniżej znajduje się podsumowanie moich kwalifikacji oraz miejsca, w których zdobywałam doświadczenie.

 • Neurologopedia (studia podyplomowe);
 • Logopedia z audiologią (studia licencjackie);
 • Psychologia, specjalizacja: Psychologia zdrowia i kliniczna (jednolite studia magisterskie).

 • Fundacja Promyk Słońca: Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne oraz Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Promyk Słońca we Wrocławiu;
 • 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów.

 • Szkolenie "Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii" zorganizowany przez FIZJOspot dr Martyna Brychcy;
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Afazja rozwojowa - droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans" zorganizowana przez Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję i Ośrodek Szkolno-wychowawczy nr 4 w Łodzi;
 • Kurs "MFT 9-99 sTArs – terapia miofunkcjonalna w wieku 9-99 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg A. Kittel";
 • Szkolenie "Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej" prowadzone przez P. Agnieszkę Dziedzic;
 • Szkolenie: „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka” zorganizowane przez Wydawnictwo Komlogo;
 • Szkolenie „Afazja: Diagnoza i terapia. Analiza wybranych zespołów neurologicznych. Warsztaty neurologopedyczne” zorganizowane przez AFALOG Centrum Szkoleń Neurologopedycznych, Diagnozy i Terapii Afazji;
 • Wykład „Koncepcja Castillo Moralesa” oraz warsztat „Związek ciała z kompleksem ustno-twarzowym i systemem widzenia w koncepcji Castillo Moralesa” zorganizowane przez Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska;
 • Konferencja „Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób dorosłych w teorii i praktyce” organizowana przez wydawnictwo WIR;
 • Warsztaty „Programowanie języka u osób dorosłych z afazją” zorganizowana przez wydawnictwo WIR;
 • Warsztaty „Diagnoza i terapia afazji osób dorosłych” zorganizowana przez wydawnictwo WIR;
 • Szkolenie „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” zorganizowane przez ProCentrum,
 • Kurs Polskiego Języka Migowego 2. i 3. stopnia zorganizowany przez Polski Związek Głuchych.

 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedadagogiczna nr 2 w Łodzi;
 • Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi;
 • Centrum Terapii i Twórczego Rozwoju „DELFIN”;
 • NZOZ Integracyjny Ośrodek Leczeń i Rehabilitacji w Łodzi;
 • Poradnia Logopedyczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi;
 • Poradnia Neurologopedyczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej.


Oprócz swojej pracy lubię także:

 • podróże,
 • spacery,
 • jazdę rowerem,
 • yogę,

 • poranki z książką, 
 • filmowe wieczory, 
 • czekoladę,
 • cappuccino 


Zapoznaj się z moją ofertą: Oferta