Nazywam się Krzysia Ciepłuch i mam to szczęście, że bardzo lubię swoją pracę. Jestem psychologiem i neurologopedą. Od początku studiów fascynował mnie mózg, jego funkcjonowanie i wpływ na nasze umiejętności. Myśląc o swojej pracy, szukałam obszarów, w których psychologia i logopedia łączą się. Wybrałam dość wąską dziedzinę, w której się specjalizuję. Prowadzę terapię zaburzeń komunikacji, które są spowodowane schorzeniami neurologicznymi.

 

Jaka jest moja misja?

Wierzę w to, że każdy z nas ma swoją małą misję do spełnienia. Moja polega na tym, by pomagać pacjentom w osiąganiu ich celów w zakresie poprawy komunikacji i jakości życia.

 

Warto wybrać mnie jako terapeutę ze względu na:

KWALIFIKACJE

Skończyłam 3 kierunki studiów, na każdym z nich osiągałam bardzo dobre wyniki w nauce, otrzymywałam listy gratulacyjne od rektora i stypendia naukowe. Praca, którą wybrałam wiąże się z ciągłym szkoleniem, dlatego też czytam specjalistyczną literaturę, zapoznaję się z wynikami badań naukowych, szukam nowych metod terapii, biorę udział w przydatnych warsztatach i konferencjach. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę, metody i narzędzia z zakresu logopedii i psychologii. Wyróżniam się tym, że łączę ze sobą te dwie dziedziny w praktyce.

DOŚWIADCZENIE

Studia były dla mnie czasem poświęconym nie tylko na poznawanie teorii, ale także na zbieranie doświadczenia poprzez praktyki w szpitalach i poradniach, wolontariat oraz działalność w studenckich kołach naukowych. Duże doświadczenie zdobyłam w pracy zawodowej na oddziale neurologicznym w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, gdzie diagnozowałam kilkadziesiąt osób miesięcznie. Obecnie współpracuję z Fundacją "Promyk Słońca", gdzie prowadzę terapię neurologopedyczną dla dzieci z zaburzonym rozwojem mowy. 


Poniżej znajduje się podsumowanie moich kwalifikacji oraz miejsca, w których odbywałam praktyki i pracowałam.

 • Neurologopedia (studia podyplomowe);
 • Logopedia z audiologią (studia licencjackie);
 • Psychologia, specjalizacja: Psychologia zdrowia i kliniczna (jednolite studia magisterskie).

 • Fundacja Promyk Słońca: Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne oraz Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Promyk Słońca we Wrocławiu;
 • 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów.

 • Szkolenie: „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka” zorganizowane przez Wydawnictwo Komlogo; 
 • Szkolenie „Afazja: Diagnoza i terapia. Analiza wybranych zespołów neurologicznych. Warsztaty neurologopedyczne” zorganizowane przez AFALOG Centrum Szkoleń Neurologopedycznych, Diagnozy i Terapii Afazji;
 • Wykład „Koncepcja Castillo Moralesa” oraz warsztat „Związek ciała z kompleksem ustno-twarzowym i systemem widzenia w koncepcji Castillo Moralesa” zorganizowane przez Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska;
 • Konferencja „Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób dorosłych w teorii i praktyce” organizowana przez wydawnictwo WIR;
 • Warsztaty „Programowanie języka u osób dorosłych z afazją” zorganizowana przez wydawnictwo WIR;
 • Warsztaty „Diagnoza i terapia afazji osób dorosłych” zorganizowana przez wydawnictwo WIR;
 • Szkolenie „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” zorganizowane przez ProCentrum,
 • Kurs Polskiego Języka Migowego 2. i 3. stopnia zorganizowany przez Polski Związek Głuchych.

 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedadagogiczna nr 2 w Łodzi;
 • Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi;
 • Centrum Terapii i Twórczego Rozwoju „DELFIN”;
 • NZOZ Integracyjny Ośrodek Leczeń i Rehabilitacji w Łodzi;
 • Poradnia Logopedyczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi;
 • Poradnia Neurologopedyczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej.


Oprócz swojej pracy lubię także:

 • podróże,
 • spacery,
 • jazdę rowerem,
 • yogę,

 • poranki z książką, 
 • filmowe wieczory, 
 • czekoladę,
 • dobrze zrobione cappuccino 


Przeczytaj kim są moi pacjenci: Komu pomagam?