• DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA I NEUROLOGOPEDYCZNA
  • TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I KOMUNIKACJI
  • TERAPIA WAD WYMOWY
  • TERAPIA MIOFUNKCJONALNA
  • TERAPIA RĘKI
  • KONSULTACJE
  • WARSZTATY DLA RODZICÓW

Jak prowadzimy terapię?

Każdy pacjent jest inny. Ma inne trudności, potrzeby, możliwości i zainteresowania. Prowadzimy terapię, która jest "uszyta na miarę". Oznacza to, że zawsze dostosowujemy sposób pracy do konkretnej osoby.

Z jakich materiałów korzystamy?

Korzystamy z narzędzi logopedycznych, pedagogicznych i psychologicznych: testów, kwestionariuszy, skal oceny, zeszytów ćwiczeń, programów komputerowych, kart pracy. Oprócz materiałów, które wykorzystujemy podczas spotkania, przygotowujemy również ćwiczenia do pracy pomiędzy wizytami.

Kiedy odbywają się wizyty?

Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku. Częstotliwość spotkań i ich godziny ustalam indywidualnie z każdym pacjentem i jego rodziną.

Jaki jest koszt spotkań?

Koszt wizyty wynosi od 90 do 150 zł.

Zobacz, jak wygląda Gabinet: Gabinet