• DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA I NEUROLOGOPEDYCZNA
  • TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I KOMUNIKACJI
  • TERAPIA WAD WYMOWY
  • TERAPIA MIOFUNKCJONALNA
  • TERAPIA RĘKI
  • KONSULTACJE
  • WARSZTATY DLA RODZICÓW

Jak prowadzę terapię?

Każdy pacjent jest inny. Ma inne trudności, potrzeby, możliwości i zainteresowania. Prowadzę terapię, która jest "uszyta na miarę". Oznacza to, że zawsze dostosowuję sposób pracy do konkretnej osoby.

Z jakich materiałów korzystam?

Korzystam z narzędzi logopedycznych, pedagogicznych i psychologicznych: testów, kwestionariuszy, skal oceny, zeszytów ćwiczeń, kart pracy. Oprócz materiałów, które wykorzystuję podczas spotkania, zalecam również ćwiczenia do pracy pomiędzy wizytami.

Kiedy odbywają się wizyty?

Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku. Częstotliwość spotkań i ich godziny ustalam indywidualnie z każdym pacjentem i jego rodziną.

Jaki jest koszt spotkań?

Konsultacja logopedyczna - 150 zł
Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna (zajęcia 45-minutowe) - 100 zł
Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna (zajęcia 30-minutowe) - 80 zł
Wystawienie opinii logopedycznej - 50 zł

Zobacz, jak wygląda Gabinet: Gabinet