Anna Skowyra

Z wykształcenia jestem pedagogiem i logopedą. Prowadzę terapię logopedyczną dzieci od 2 roku życia, u których występują trudności związane z opóźnionym rozwojem mowy, obniżonym napięciem sfery orofacjalnej, kompetencjami komunikacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz wadami wymowy.
W mojej pracy zależy mi zarówno na efekcie terapeutycznym jak i uśmiechu podopiecznego.
Poniżej znajduje się podsumowanie moich kwalifikacji oraz miejsca, w których zdobywałam doświadczenie.

 • Logopedia kliniczna, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (studia podyplomowe);
 • Administracja bezpieczeństwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (studia magisterskie);
 • Terapia pedagogiczna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (studia licencjackie);
 • Ondokuz Mayıs University w Samsun (Turcja), Program wymiany studenckiej – Erasmus.

 

 • Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy Pro-Med; 
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Warszawie: Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
 • Fundacja Promyk Słońca we Wrocławiu: Centrum Diagnostyczno–Rehabilitacyjne, Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Publiczne Przedszkole integracyjne, Żłobek integracyjny.

 • „Afazja dziecięca”, Anna Wójcik;
 • „Frenotomia – terapia pacjenta przed i po zabiegu”, Beata Białas;
 • „Logorytmika – metoda usprawniająca motorykę, słuch i mowę dziecka”, Anna Walencik – Topiłko;
 • „Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela”, Fundacja „Promyk Słońca”;
 • „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych. Moduł I”, dr Anna Regner
 • „Manipulacje ustno – twarzowe, techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból. Moduł II”, dr Anna Regner;
 • „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania”, Centrum Metody Krakowskiej;
 • „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka”, Komlogo;
 • „MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99” ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel, Barbara Paradowska;
 • „Początki pracy z AAC”, Magdalena Grycman;
 • „Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych”, Mira Rządzka;
 • „Ćwiczenia kontaktu wzrokowego i pola wspólnej uwagi z dziećmi ze spektrum autyzmu”, Centrum Metody Krakowskiej;
 • „Terapia logopedyczna osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną”, Alicja Chilińska-Pułkowska;
 • “Wprowadzanie Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Poziom I”, Monika Jerzyk;
 • „Tobii Communicator 5 i Eye – tracking”, Includo;
 • „Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”, Marcelina Przeździęk.

 • Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna w Zielonej Górze – Turnus Neurologopedyczny dr Miry Rządzkiej.

Oprócz swojej pracy lubię także:

 • literaturę psychologiczną, kryminalną oraz podróżniczą,
 • turystykę pieszą i poznawczą,
 • bieganie, pływanie, zdrowe odżywianie.

Zapoznaj się z ofertą Gabinetu: Oferta